Maa Durga Namavali - माँ दुर्गा नामावली

1. ऊँ महाविद्यायै नमः ।  
2. ऊँ जगन्मात्रे नमः  ।    
3. ऊँ महालक्ष्म्यै नमः  ।                
4. ऊँ शिवप्रियायै नमः ।    
5. ऊँ विष्णुमायायै नमः ।            
6. ऊँ शुभायै नमः ।    
7. ऊँ शान्तायै नमः ।
8. ऊँ सिद्धायै नमः ।
9. ऊँ सिद्धसरस्वत्यै नमः ।
10. ऊँ क्षमायै नमः ।
11. ऊँ कान्त्यै नमः ।
12. ऊँ प्रभायै नमः ।
13. ऊँ ज्योत्स्नायै नमः ।
14. ऊँ पार्वत्यै नमः ।
15. ऊँ सर्वमंगलायै नमः  ।
16. ऊँ हिंगुलायै नमः ।
17. ऊँ चण्डिकायै नमः ।
18. ऊँ दान्तायै नमः ।
19. ऊँ पद्मायै नमः ।
20. ऊँ लक्ष्म्यै नमः ।
21. ऊँ हरिप्रियायै नमः ।
22. ऊँ त्रिपुरानंदिन्यै नमः ।
23. ऊँ नंदायै नमः ।
24. ऊँ सुनंदायै नमः ।
25. ऊँ सुरवंदितायै नमः ।
26. ऊँ यज्ञविद्यायै नमः ।
27. ऊँ महामायायै नमः।
28. ऊँ वेदमात्रे नमः ।
29. ॐ सुधाधृत्यै नमः ।
30. ॐ प्रीतिप्रदायै नमः ।
31. ॐ प्रसिद्धायै नमः।
32. ॐ मृडान्यै नमः ।
33. ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः ।
34. ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
35. ॐ महाशक्त्यै नमः ।
36. ॐ पृथ्व्यै नमः ।
37. ॐ नारदसेवितायै नमः ।
38. ॐ पुरुहूतप्रियायै नमः ।
39. ॐ कान्तायै नमः ।
40. ॐ कामिन्यै नमः ।
41. ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
42. ॐ प्रह्लादिन्यै नमः ।
43. ॐ महामात्रे नमः ।
44. ॐ दुर्गायै नमः ।
45. ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
46. ॐ ज्वालामुख्यै नमः ।
47. ॐ सुगोत्रायै नमः ।
48. ॐ ज्योतिषे नमः ।
49. ॐ कुमुदवासिन्यै नमः ।
50. ॐ दुर्गमायै नमः ।
51. ॐ दुर्लभायै नमः ।
52. ॐ विद्यायै नमः ।
53. ॐ स्वर्गत्यै नमः ।
54. ॐ पुरवासिन्यै नमः ।
55. ॐ अपर्णायै नमः ।
56. ॐ शाम्बयै नमः ।
57. ॐ मायायै नमः ।
58. ॐ मदिरायै नमः ।
59. ॐ मृदुहासिन्यै नमः ।
60. ॐ कुलवागीश्वर्यै नमः ।
61. ॐ नित्यायै नमः ।
62. ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ।
63. ॐ कृशोदर्यै नमः ।
64. ॐ कामेश्वर्यै नमः ।
65. ॐ नीलायै नमः ।
66. ॐ भीरुण्डायै नमः ।
67. ॐ वहिन्वासिन्यै नमः ।
68. ॐ लम्बोदर्यै नमः ।
69. ॐ महाकाल्यै नमः ।
70. ॐ विद्याविद्येश्वर्यै नमः ।
71. ॐ नरेश्वरायै नमः ।
72. ॐ सत्यायै नमः ।
73. ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नमः ।
74. ॐ संकर्षिण्य नमः ।
75. ॐ नारसिंह्यै नमः ।
76. ॐ वैष्णव्यै नमः ।
77. ॐ महोदर्यै नमः ।
78. ॐ कात्यायन्यै नमः ।
79. ॐ चम्पायै नमः ।
80. ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नमः ।
81. ॐ नारायण्यै नमः ।
82. ॐ महानिद्रायै नमः ।
83. ॐ योगनिद्रायै नमः ।
84. ॐ प्रभावत्यै नमः ।
85. ॐ प्रज्ञायै नमः ।
86. ॐ पारमिताप्रज्ञायै नमः ।
87. ॐ तारायै नमः ।
88. ॐ मधुमत्यै नमः ।
89. ॐ मधुने नमः ।
90. ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नमः ।
91. ॐ कालिकायै नमः ।
92. ॐ सिंहवाहनायै नमः ।
93. ॐ ओंकारायै नमः ।
94. ॐ सुधाकारायै नमः ।
95. ॐ चेतनायै नमः ।
96. ॐ कोपनाकृत्यै नमः ।
97. ॐ अर्धबिन्दुधरायै नमः ।
98. ॐ धारायै नमः ।
99. ॐ विश्वमात्रे नमः ।
100. ॐ कलावत्यै नमः ।
101. ॐ पद्मावत्यै नमः ।
102. ॐ सुवस्त्रायै नमः ।
103. ॐ प्रबुद्धायै नमः ।
104. ॐ सरस्वत्यै नमः ।
105. ॐ कुण्डासनायै नमः ।
106. ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
107. ॐ बुद्धमात्रे नमः ।
108. ॐ जिनेश्वर्यै नमः ।

Quick Links
Copyright © Jai Maa Durga. All Rights Reserved.